733 530 726 - 8, Po - Čt 7:30 - 17:00 , Pá  7.30-16:00
Nákupný košík prázdný - 0,00 €

V košíku nie sú žiadne položky.

Nákupný košík prázdný - 0,00 €

V košíku nie sú žiadne položky.

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné spoločnosti

DENISIS GROUP s.r.o.

so sídlom diakoni 956/3, Ostrava-Mariánské Hory, 709 00

identifikačné číslo: 02426145

zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave
oddiel C, vložka 30766

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese

www.nehtyprofi.cz

www.nechtyprofi.sk

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti

DENISIS GROUP s.r.o., so sídlom diakoni 956/3, Ostrava-Mariánské Hory, 70900

identifikačné číslo: 02426145 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave,
oddiel C, vložka 30766 (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1,

zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len "občiansky

zákonník ") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe

kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou

osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.

Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej

adrese www.nehtyprofi.cz, www.nechtyprofi.cz, a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej

len "webové rozhranie obchodu").

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar

od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci

svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné

dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. kúpna zmluva

a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v českom

jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. týmto ustanovením

nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných

podmienok.

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať

do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať

objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu

umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového

rozhranie obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne

a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich

zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní

tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. kupujúci

je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho

používateľského konta.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský

účet dlhšie ako 5 rokov nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej

zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä

s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr.

nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho

charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého

tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemožno vrátiť

poštou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých

súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo

webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho

uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením

a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené

vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci

území Slovenskej republiky.

3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu.

Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

objednávanom tovaru (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného

košíka webového rozhrania obchodu),

spôsobu úhrad

Novinky z blogu

Krásné obočí díky WUNDER COSMETICS!

Krásné obočí díky WUNDER COSMETICS!

Jak jste již zaregistrovali, v nabídce našich produktů máme i kosmetiku WUNDER. Proč jsme si vybrali k prodeji právě tuto kosmetiku? Protože jsme přesvědčeni, že je jedna z nejlepších, jakou může žena používat! Dnes bychom Vám rádi představili WUNDER...

Více
Nejčastější důvody zničených nehtů

Nejčastější důvody zničených nehtů

Máte problém se svými nehty? Nejste spokojená? Jsou zničené a nevypadají hezky? Dnes jsme si pro Vás připravily pár příkladů, které mohou být důvodem Vašeho problému. O jaké se jedná? 1. Nedostatečná péče o Vaše ruce Měli bychom nechat nehty tak, j...

Více